Unlimited Dreams
Gedragscode en onze vertrouwenspersoon

Gedragscode en onze vertrouwenspersoon

Alle mensen die bij ons komen helpen als vrijwilliger/begeleider moeten voordat ze beginnen kennisnemen van onze gedragscode. 

Waarom een gedragscode?

Een gedragscode is een formeel document dat de richtlijnen, regels en grenzen aangeeft voor de omgang tussen onze begeleiders en de deelnemers om ongewenst gedrag te voorkomen en fungeert als toetssteen voor het gedrag van de begeleiders. Tevens geeft de gedragscode aan hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag. Het doel van de gedragscode is het bevorderen van het welzijn en de veiligheid van alle kinderen en begeleiders tijdens bijeenkomsten van de Stichting. 

De vraag of iemand wel of niet de wet overtreedt, kan niet door het toepassen van deze gedragscode alleen beantwoord worden. De gedragscode biedt geen bescherming tegen rechtsvervolging aan wie zich strikt aan de letter ervan houdt. Evenmin kan iemand niet alleen op grond van het overtreden van het gestelde in de gedragscode juridisch strafbaar worden gesteld. Het zich gehouden hebben aan of het overtreden hebben van deze gedragscode kan echter wel als argument in juridische procedures aangevoerd worden, en, afhankelijk van de omstandigheden, als ontlastende dan wel belastende factor meegewogen worden in de oordeelsvorming.

Strafblad en verklaring omtrent gedrag (VOG)

Naast de gedragscode verplichten wij een ieder die als vrijwilliger/begeleider bij een evenement van de Stichting betrokken is, op welke wijze dan ook, Stichting Unlimited Dreams organisatie op de hoogte te stellen van een eventueel strafblad en moet een vrijwilliger/begeleider een verklaring omtrent gedrag aan ons overleggen.

Wat te doen bij overschrijding van de gedragsregels?

Een begeleider heeft een voorbeeldfunctie. Hij/zij dient maatregelen te nemen als hij/zij grensoverschrijdend gedrag ziet. Ook als een ouder/verzorger grensoverschrijdend gedrag ziet, zouden we graag willen dat er maatregelen worden genomen.

Wat zijn de mogelijke stappen?

  • De persoon op zijn gedrag aanspreken
  • De voorzitter Nicole Maas van Stichting Unlimited Dreams inlichten
  • Aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer) indien er een strafbaar feit is gepleegd.

Vertrouwenspersoon

Bij ernstige zaken kan een vertrouwenspersoon advies geven aan het slachtoffer over eventueel te volgen stappen. Binnen Stichting Unlimited Dreams is dat Zoe Nouwen, te bereiken via: vertrouwenspersoon@unlimiteddreams.nl